2011. április 20-án megalakult az Első Magyar Tüzelés- és Légtechnikai Energia Klaszter

 A klaszter alapítóinak célja integráció létrehozása a tüzeléstechnika, légtechnika és energia felhasználás területén. 

 A projekt e cél érdekében hátteret nyújt és menedzseli a tagok üzletviteli, innovációs, és marketing feladatait.Ehhez biztosít szakértőket, oktatást, szolgáltatási hátteret. Kiemelt figyelmet fordítva a modern technológiák és megújuló energiaforrások felhasználására.

A konstrukció célja, hogy előmozdítsa:

- Vállalkozások közötti együttműködések, valamint a vállalkozások más vállalkozásokkal, oktatási intézményekkel, K+F intézményekkel, helyi gazdasági szereplőkkel klaszter formában megvalósuló együttműködéseinek létrehozását, illetve fejlesztését. Ezen belül különösen fontos, hogy lehetőséget biztosítson a regionális stratégiákban, operatív programokban, ill. az Új Széchenyi Tervben (ÚSZT) megfogalmazott kulcságazatokban működő vállalati együttműködések és klaszterek versenyképességének növelésére.

- A hálózatos és a klaszter együttműködések menedzsment szervezeteinek létrehozását a támogatott projektek keretében.

- Közös beruházások megvalósulását, amelyek növelik az együttműködések és a klaszter tagjainak versenyképességét.

- Az innováció orientált fejlesztések és együttműködések létrejöttét.

Részcélok

- Vállalati együttműködés – legalább 3 mikro- vagy kisvállalkozás közös beruházásának támogatása

- Induló klaszterek menedzsmentjéhez kapcsolódó tevékenységek támogatása

- Fejlődő klaszterek komplex projektjeinek támogatása

Induló klaszterek esetében az alábbi jogállású, a klaszter menedzsment feladatait ellátó szervezetek nyújthattak be pályázatot (KSH besorolással):

- kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok (KSH 112,113,114, 211,212,226, 571, 599, 691),

- szövetkezetek (KSH 121, 124, 125, 129)

- egyesülés, egyesületek, köztestületek (KSH 529,541,549, 591),

- alapítványok (KSH 561,562,569),

- kutató intézetek, oktatási intézmények (KSH 312, 322, 342),

Támogatható tevékenységek köre

A. A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységek:

- A1. Adminisztráció, kapcsolattartás, új tagok felkutatása;

- A2. Benchmarking klub üzemeltetése, jó megoldások feltárása és adaptálása, üzletember találkozók szervezése;

- A3. Projektgenerálás, közös kutatás-fejlesztési tevékenység (termék- és technológiafejlesztés) megszervezése, közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése;

- A4. Előadások, kiállítások, konferenciák szervezése, valamint hazai és külföldi tanulmányutakon, konferenciákon, kiállításokon való részvétel;

- A5. A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó pályázati, szakértői, kompetencia, termelési, innovációs, beszállítói, logisztikai adatbázisok létrehozása és azok alapján széleskörű információszolgáltatás a klaszter tagjai számára, klaszter stratégia készítése;

- A6. Marketing, piacelemző és piackutató tevékenység, közös arculat kialakítása, igényfeltáró kutatások

- A7. A projekthez közvetlenül kapcsolódó általános célú oktatás, képzés, betanítás a következő területeken:

o Szakmai képzés: felsőfokú posztgraduális képzés, vagy az OKJ-ban szereplő vagy abban nem szereplő szakképesítés megszerzése

o Idegen nyelvi képzések

- A8. A projekthez közvetlenül kapcsolódó speciális célú oktatás, képzés, betanítás: belső képzés

- A9. Projektmenedzsment szervezet működéséhez kapcsolódó információs technológia-fejlesztés

Közreműködő szervezet:

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. em.