Hiba
  • Hiba történt a csatornaadatok betöltése közben.

Güssingben jártunk

Hőszivattyú, napelem, napkollektor

guessing gr

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Innovációs Akadémia program keretében Ausztria, Burgenland tartományában  Güssing nevű településen tanulmányúton vettek részt az EMTEK tagjai. Major László, a klaszter vezetője tanulmányt írt.

 

 T a n u l m á n y     2 0 1 2 . 1 2 . 0 5 . 

  

Napjainkban Magyarországon az Energia előállítását az elsőszámú megoldandó problémák közé kell sorolnunk. 

Tudjuk hogy a tőlünk nyugatabbra levő országok lakosai már több évtizede alkalmazzák azt a bevált és normálisnak mondható módszert, hogy miképpen tudják a legolcsóbban megtermelni az épületeik fűtéséhez és a felhasználáshoz szükséges villamos áram energiáját. 

Ebben az évben immár második alkalommal vettem részt olyan külföldi tanulmányúton ahol személyesen is meggyőződhettem arról, hogy országunkban az energiáért felelősséget vállaló politikának – illetve a lakosságnak, a fejlett Európához való felzárkózáshoz nagyon sok tenni- és akarnivalója lenne. 

Az energiafüggőség megszüntetése részben polgári részben politikai döntések meghozatala. Meg kell vizsgálnunk a környezetünkben fellelhető összes olyan természetes és képződő anyagokat amelyekkel részben csökkenteni tudjuk a foszilis ( földgáz, olaj ) energia megvásárlását. 

Mik is ezek valójában ? 

Természetes anyagok lehetnek a faaprítékok, amelyek elsősorban az erdőritkítások, beteg, ill. vágásérett fákból nyerhetőek, lágyszárú növények, stb… 

A képződő anyagok, amelyek az emberi élet velejárója által termelődnek: kommunális hulladékok, illetve szennyvíziszap. 

Az első tanulmányúton mint az Első Magyar Tüzelés-és Légtechnika-i Energia Klaszter ( röv. EMTEK ) szervezésében voltunk közösen a bécsi külvárosi peremkerülethez tartozó Pfaffenau-i Hulladékhasznosító Mű üzemlátogatásán. Láttuk a beérkező kukásautókból kikerülő városi „szemét”-ből hogyan lesz energia távfűtés és villamos áram egyszerre. Nagyon sokkoló volt mindnyájunkra nézve ahogy szembesültünk a bécsi valósággal. A távhőszolgáltatás, szennyvíziszap illetve a főváros lakosai által képződött hulladékok termikus hasznosítása által  történik. 

Ugyanis Ausztria fővárosa négy Hulladékhasznosító Erőművel rendelkezik amelyekben megvalósult a Hulladékból Energia gazdálkodás. 

GÜSSING ( Németújvár ) 

 A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Innovációs Akadémia program keretében Ausztria, Burgenland tartományában  Güssing nevű településen tanulmányúton vettem részt. Kíváncsian vártam a technológia megismerését hiszen annyi mindent hallottam már róluk, hogy arra gondoltam ez csak a kiváló marketing egyik eszköze lehet. 

Aztán szembesültünk a tényekkel. 

A Technológiai Centrum amely annak a mérnöki csapatnak is a munkahelye akik folyamatosan kutatják a fából mint nyersanyagból az összes létező legjobb technológiai megoldások piaci megjelentetését és ahol nappali képzés keretében diákoktatás is folyik a megújuló energiák megismertetésében.( Hőszivattyú, napelem, napkollektor, napernyő modellezések kísérletei. 

 A Technológiai Centrum magyar származású munkatársa bemutatta a helyi (güssingi ) biomassza erőművet, amely a faapríték termikus elgázosítása elven a hőt távfűtésként és  ezzel egyidejűleg a villamos energiát is megtermeli. Megtudtuk, hogy komoly kutatások folynak ezen technológia alkalmazásával bioüzemanyag előállítására is. 

Güssing-től szomszédos Ubersdorf pici falucska, ahol láthattuk, hogy egy egyszerű épület is lehet nagyszerű. 

Egy deszkákból megépített épület ( nálunk a pajta szó illene rá ) egyik részében faaprítékot tároltak és ez szolgálta ki a másik részben üzemelő hőközpontot. 

Az épület tetején teljes felületben napkollektorok tömegei segítenek rá a hő előállítására. A hőközpont 43 fogyasztót ( lakást és családi házat ) távhőszolgáltatással fűti. 

Végül egy szintén pici falucska Strem következett. 

A helyi összefogás számunkra nem megszokott. Egy biogáz üzem létesült, a metán gázt gázmotorokkal hasznosítják kapcsolt energiatermeléssel (távhő+áramtermelés ). A helyi gazdák összefogásával lágyszárú növényeket termesztenek a biogáz üzem számára ami erjesztéssel termeli meg a gázt. 

 A güssingi modell jó példája annak, hogy helyi összefogással a falu polgárai megvalósították a pénz értékteremtő képességét azáltal, hogy az energia ráfordítására szánt összeg ott marad helyben. Tehát nem kell igénybe venni a gázszolgáltatót mint monopóliumot. Továbbá a villamos áram előállítása is helyben megoldott. Azaz mindenki jól jár, hiszen helyben embereknek van munkája (1100 fő) és a munkabérüket, valószínűleg ott helyben is fogják nagyrészt elkölteni. Nincs energiafüggőség, az energiaárat kedvezményesebben kapják. Tehát megállapítható a profit értékteremtő képessége.  

Visszaúton gondolatok cikáztak fejemben… 

Vajon tényleg ekkora távolság lenne Székesfehérvár és Güssing között, hogy amit láttunk és átéltünk ez csak a képzelet szüleménye és nem a valóság? 

Vagy tudunk mi is hasonlóképpen összefogva, értéket teremteni úgy, hogy ezáltal gazdagodjanak ( nem csak anyagiakban ! ) nemzetünk minden polgárai?

  

 A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Innovációs Akadémia program keretében Ausztria, Burgenland tartományában  Güssing nevű településen tanulmányúton vettem részt.

Kiegészítő információ